Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι η νανο-τεχνολογία;

2.  Τι είναι η επικάλυψη; Πότε μια επικάλυψη θεωρείται αντικείμενο νανοτεχνολογίας;

3.  Πώς παράγεται μια επικάλυψη σε ένα υπόστρωμα;

4.    Ποια είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η BFPhellas;

5.  Τι είναι η υδροφοβικότητα/υπερ-υδροφοβικότητα; Πώς συνδέεται με το φαινόμενο του λωτού;

6.  Πώς δημιουργούνται τα άλατα σε μια επιφάνεια;

7.  Τι είναι οι εύκολα καθαριζόμενες επιφάνειες;

8.  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδρόφιλων και υδρόφοβων υλικών; Τα υδρόφοβα υλικά είναι αυτοκαθαριζόμενα; Τι είναι καλύτερο για τον εύκολα καθαρισμό μιας επιφάνειας, ένα υλικό υδρόφιλο ή ένα υλικό υδρόφοβο;

9.  Για πόσο καιρό διατηρείται η απόδοση και η λειτουργικότητα του NANO-SKIN, του ΑUTO-SKIN, του SOLAR-SKIN και του MARINE-COAT;

10.  Τι είναι η φθορά εκτριβής;

11.  Γιατί είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία και o καθαρισμός της επιφάνειας;

12.  Είναι ο όρος «αδιαβροχοποίηση» κατάλληλος για να υποδηλώσει την ικανότητα μιας επιφάνειας στην απομάκρυνση του νερού;

13.  Γιατί ένα υδρόφοβο υλικό πρέπει να διαπνέει;

14.  Πρέπει η επικάλυψη να έχει πορώδες;

15.   Είναι όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν το πρόθεμα «νάνο» προϊόντα νανοτεχνολογίας;

16. Ποια είναι τα βασικά σημεία υπεροχής της BFPhellas και των προϊόντων της;

17. Ποιες οι διαφορές μεταξύ των απλών εκδόσεων και των εκδόσεων [PRO] και [ULTRAPRO];

18. Γιατί πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο υλικό που εφαρμόζεται σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ;

19.  Επηρεάζει η επικάλυψη τη διαφάνεια των τζαμιών και κεραμικών;

20.  Ποια η διαφορά των NANO-SKIN, ΑUTO-SKIN, SOLAR-SKIN και MARINE-COAT; Μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο από αυτά σε μια οποιαδήποτε γυάλινη επιφάνεια;

21.  Που έγκεινται οι υψηλότερες απαιτήσεις που έχουν τα τζάμια των αυτοκινήτων;

22.  Επιτρέπεται να εφαρμοστούν για δεύτερη φορά τα NANO-SKIN, ΑUTO-SKIN, SOLAR-SKIN και MARINE-COAT;

23.  Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει η εφαρμογή να γίνει εκ νέου;

24. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχει καταστραφεί η επικάλυψη;

25. Απομακρύνονται οι γρατζουνιές μετά την εφαρμογή του 1ου σταδίου της εφαρμογής (π.χ. του AUTO-SKIN[1]);

26. Επαρκεί ένα απλό πέρασμα (μία εφαρμογή της επικάλυψης), ή όσο περισσότερο υλικό εφαρμοστεί στη ζητούμενη επιφάνεια τόσο το καλύτερο;

27.  Ποια είναι η κατανάλωση του υλικού;

28. Εφ’ όσον έχει εφαρμοστεί κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην επιφάνεια καθαριστικά;

29.  Το νερό ξαφνικά δεν απωθείται, αλλά απλώνει στην επιφάνεια. Οι σταγόνες δεν έχουν σφαιρικό σχήμα καθώς κυλάνε στην επιφάνεια. Καταστράφηκε η επικάλυψη;

30. Ενώ η επικάλυψη (3ο στάδιο) εφαρμόστηκε σωστά, οι σταγόνες του νερού που διαβρέχουν την επιφάνεια δεν έχουν σφαιρικό σχήμα. Τι συμβαίνει;

31. Για κάποιο λόγο, η επικάλυψη πρέπει να απομακρυνθεί. Υπάρχει τρόπος και ποιος;

32. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων NANO-SKIN, AUTO-SKIN, SOLAR-SKIN, MARINE-COAT;

 

1. Τι είναι η νανο-τεχνολογία;

Απάντηση: Η νανο-τεχνολογία είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος περιγράφει την τεχνολογία δημιουργίας και χρήσεως λειτουργικών δομών μεγέθους μεταξύ 1 και 100 νανο-μέτρων (nm), της τάξεως δηλαδή του 10-9 μέτρων. Με τον όρο αυτό, νοείται η δυνατότητα ελέγχου ή διαχείρισης υλικών σε ατομική κλίμακα με στόχο την παραγωγή καινοτόμων δομών και λειτουργιών. Τα υλικά που αναπτύσσονται μέσω της νανο-τεχνολογίας χαρακτηρίζονται από εξαιρετικές φυσικές και χημικές ιδιότητες που δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε συμβατική κλίμακα και ως εκ τούτου, οφείλονται σε λειτουργικές δυνατότητες συγκεκριμένων νανο-δομών.

Η νανο-επιστήμη ως έννοια, είναι σήμερα μια ώριμη επιστήμη στους περισσότερους τομείς με ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών (ιατρική, ενέργεια, κατασκευές, κλπ). Στο άμεσο μέλλον αναμένεται ότι ένα στα δύο προϊόντα που εξελίσσονται θα αποτελούν προϊόντα νανο-τεχνολογίας.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

2.  Τι είναι η επικάλυψη; Πότε μια επικάλυψη θεωρείται αντικείμενο νανοτεχνολογίας;

Απάντηση: Ως επικάλυψη (ή επίστρωση ή υμένιο) θεωρείται κάθε υλικό το οποίο καλύπτει κατάλληλο υπόστρωμα, με σκοπό να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τις ιδιότητές του, μηχανικές, ηλεκτρικές, μαγνητικές, οπτικές, θερμικές, κλπ. Το πάχος της επικάλυψης είναι αυτό που καθορίζει αν πρέπει αυτή να χαρακτηρίζεται ως προϊόν νανο-τεχνολογίας.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

3.  Πώς παράγεται μια επικάλυψη σε ένα υπόστρωμα;

Απάντηση: Οι κλασικές επικαλύψεις παρασκευάζονται με μια σειρά από τεχνικές, π.χ. ηλεκτροαπόθεση, ψεκασμός, κλπ. Οι επικαλύψεις νανο-τεχνολογίας απαιτούν καλύτερο έλεγχο της δομής των υλικών και μάλιστα σε επίπεδο νανο-μέτρων, οπότε για την παραγωγή τους χρησιμοποιούνται ακόμα πιο προηγμένες μέθοδοι, όπως είναι για παράδειγμα, οι τεχνικές απόθεσης ατμών, κ.α.  

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

 4.    Ποια είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η BFP hellas;

Απάντηση: BFP hellas είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παράγει προηγμένες νανο-δομές, είτε για την προετοιμασία του υποστρώματος, είτε για την απευθείας εφαρμογή των επικαλυπτικών στρωμάτων. Για την παρασκευή των προϊόντων της με τη μορφή νανο-σωματιδίων ή λεπτών υμενίων, χρησιμοποιεί τόσο κλασικές τεχνικές, όπως οι τεχνικές συγκαταβύθισης (co-precipitation) και λύματος-πηκτής (sol-gel), όσο και εξαιρετικά προηγμένες τεχνικές, όπως η τεχνική της χημικής απόθεσης ατμών (chemical vapor deposition) από οργανομεταλλικές πηγές και η τεχνική της θερμικής διάσπασης στην αέρια φάση (gas phase thermal decomposition) για ειδικές εφαρμογές.  

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

5.  Τι είναι η υδροφοβικότητα/υπερ-υδροφοβικότητα; Πώς συνδέεται με το φαινόμενο του λωτού;

Απάντηση: Ως υδροφοβικότητα νοείται η τάση που έχουν ορισμένες ουσίες να συνενώνονται αποκλείοντας τα μόρια του νερού. Η υδροφοβικότητα μιας επιφάνειας χαρακτηρίζεται από τη γωνία επαφής της με το νερό. Ως γωνία επαφής θc ορίζεται η γωνία στην οποία η διεπιφάνεια μεταξύ υγρού-αερίου συναντά τη στερεά επιφάνεια (βλ. σχήμα). Οι υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες χαρακτηρίζονται από μεγάλες γωνίες επαφής (άνω των 900). Η υδροφοβικότητα συνδέεται και με τον εύκολο καθαρισμό/αυτο-καθαρισμό, καθώς όταν μια επιφάνεια βρέχεται, το νερό απομακρύνεται χωρίς να αφήνει άλατα, ενώ παράλληλα, οι μικρές σταγόνες συνενώνονται σε μεγαλύτερες και καθώς κυλάνε στην επιφάνεια παραλαμβάνουν τους όποιους ρύπους οδηγώντας τους έξω από αυτήν. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως φαινόμενο του λωτού (Lotus effect) και έλκει το όνομά του από την ιδιότητα που εμφανίζει το ομώνυμο φυτό να αυτο-καθαρίζεται με το νερό. Στα υδρόφοβα υλικά γίνεται στην ουσία προσομοίωση του φυσικού αυτού μηχανισμού χρησιμοποιώντας συνήθως ως βασική δομική μονάδα το διοξείδιο του πυριτίου.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

6.  Πώς δημιουργούνται τα άλατα σε μια επιφάνεια;

Απάντηση: Το νερό περιέχει, εν διαλύσει, άλατα σε σημαντικές συγκεντρώσεις. Αυτά, μετά την εξάτμιση του νερού, μένουν σε μια επιφάνεια ως στερεά άλατα δημιουργώντας την εικόνα που όλοι ξέρουμε.

Το νερό της βροχής αντίθετα δεν περιέχει άλατα. Καθώς μπορεί να τα διαλύσει εύκολα μπορεί εύκολα και να τα απομακρύνει από μια επιφάνεια, αρκεί η τελευταία να είναι επικαλυμμένη με μια υδρόφοβη επικάλυψη. Το τελευταίο φαινόμενο συνιστά το λεγόμενο «αυτό-καθαρισμό υπό βροχή».

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

7.  Τι είναι οι εύκολα καθαριζόμενες επιφάνειες;

Απάντηση: Ο όρος «εύκολα καθαριζόμενες επιφάνειες» δεν είναι καινούριος και αφορά στην απόκτηση από την επιφάνεια, στην οποία έχει εφαρμοστεί ένα υδρόφοβο υλικό, ιδιοτήτων, που το καθιστούν εύκολα καθαριζόμενο, ακόμα και με τη χρήση μόνο νερού - χωρίς δηλαδή τη χρήση καθαριστικών. Ως εύκολα καθαριζόμενα νοούνται συνήθως εκείνα τα υλικά, στα οποία η γωνία επαφής είναι τουλάχιστον 900

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

8.  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδρόφιλων και υδρόφοβων υλικών; Τα υδρόφοβα υλικά είναι αυτοκαθαριζόμενα; Τι είναι καλύτερο για τον εύκολα καθαρισμό μιας επιφάνειας, ένα υλικό υδρόφιλο ή ένα υλικό υδρόφοβο;

Απάντηση: Τα υδρόφιλα υλικά επιτρέπουν την πλήρη διαβροχή τους από το νερό. Εδώ, το νερό σχηματίζει ένα επίπεδο φιλμ, το οποίο καλύπτει πλήρως την επιφάνεια. Τα υδρόφιλα υλικά χαρακτηρίζονται συχνά ως αυτο-καθαριζόμενα, καθώς το αναπτυσσόμενο φιλμ νερού σκεπάζει τους ρύπους και τους απομακρύνει έξω από την επιφάνεια, ουσιαστικά ξεπλένοντάς την. Και τα υδρόφοβα υλικά όμως είναι αυτοκαθαριζόμενα, καθώς οι διάφοροι ρύποι παραλαμβάνονται από τις σταγόνες της βροχής ή του νερού, λόγω της πολύπλοκης νανο-δομής της επιφάνειας, η οποία ελαχιστοπoιεί την πρόσφυσή τους.

Η υδροφοβικότητα και η υδροφιλία είναι συνεπώς έννοιες αντίθετες. Τα περισσότερα υδρόφιλα υλικά έχουν ως βασική δομική ύλη το διοξείδιο του τιτανίου. Το διοξείδιο του τιτανίου είναι φωτοευαίσθητο και η λειτουργία του αυτοκαθαρισμού βασίζεται στο φωτοκαταλυτικό φαινόμενο, στη διάσπαση δηλαδή οργανικών ενώσεων υπό ταυτόχρονη παρουσία φωτός και νερού.

Ο αυτοκαθαρισμός των υδρόφιλων υλικών έχει καλά αποτελέσματα σε εργαστηριακές κυρίως συνθήκες. Οι περισσότεροι ρύποι στη φύση είναι όμως ανόργανοι, οπότε η εφαρμογή υλικών που έχουν την ικανότητα να διασπάσουν ένα μικρό μόνο ποσοστό της συνολικής ρύπανσης είναι μάλλον περιορισμένη.

Στη BFP hellas, χρησιμοποιώντας υβριδικές νανο-δομές στοχεύουμε στο συνδυασμό ιδιοτήτων, ώστε να προσδοθεί σε ένα υλικό η καλύτερη δυνατή συμπεριφορά υπό δεδομένες συνθήκες και παράλληλα να διατηρηθεί η μέγιστη απόδοσή του υπό ποικίλο εύρος συνθηκών.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

 9.  Για πόσο καιρό διατηρείται η λειτουργικότητα του NANO-SKIN, του ΑUTO-SKIN, του SOLAR-SKIN και του MARINE-COAT;

Απάντηση:  

ΝΑΝΟ-SKIN: Υπό συνθήκες ελάχιστης ή μειωμένης φθοράς εκτριβής, όπως συμβαίνει π.χ. στα παράθυρα του σπιτιού, σε καθρέπτες, σε πλακίδια κουζίνας-μπάνιου, κλπ. η λειτουργικότητά του είναι εξασφαλισμένη για περίπου πέντε (5) χρόνια. Στις κεραμικές εστίες η απόδοση μπορεί να έχει μικρότερη διάρκεια, λόγω των συνεχών κύκλων θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση υψηλής απόδοσης αποτελεί η μη χρήση σκληρών χημικών και αποξεστικών μέσων.

AUTO-SKIN: 6 - 12 μήνες για το παρμπρίζ του αυτοκινήτου, 1 - 3 χρόνια για τα πλαϊνά παράθυρα.

SOLAR-SKIN: 5 χρόνια.

MARINE-COAT: 2 - 3 χρόνια.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

10.  Τι είναι η φθορά εκτριβής; Γιατί είναι σημαντική η αντίσταση στη φθορά εκτριβής;

Απάντηση: Η φθορά εκτριβής (abrasive wear) εκδηλώνεται όταν υπάρχουν δύο στερεά σώματα σε επαφή μεταξύ τους και το σκληρότερο αφαιρεί υλικό από το πιο μαλακό. Η φθορά μπορεί να είναι μηχανική (π.χ. τρίψιμο μιας επιφάνειας για τον καθαρισμό της) , αλλά μπορεί να οφείλεται και σε φυσικά αίτια, π.χ. κατά την ολίσθηση, σκόνης ή μικρών πετρών, πάνω σε μια επιφάνεια, λόγω ανέμων, βροχής, κλπ., όπως για παράδειγμα συμβαίνει στα παρμπρίζ αυτοκινήτων/σκαφών ή στα γυάλινα πάνελ των φωτοβολταϊκών.

Ένα εύκολα καθαριζόμενο ή αυτο-καθαριζόμενο φιλμ πρέπει να έχει σημαντική αντίσταση στη φθορά εκτριβής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητά του για μεγάλα χρονικά διαστήματα.  

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

11.  Γιατί είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία και o καθαρισμός της επιφάνειας;

Απάντηση: Η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας και ο καθαρισμός της έχουν μεγάλη σημασία, προκειμένου αυτή να εξομαλυνθεί και να αποκατασταθεί πριν την εφαρμογή της επικάλυψης. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρο-πόροι της επιφάνειας παγιδεύουν άλατα και διάφορα σωματίδια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν με τον καιρό μόνιμη ζημιά στην επιφάνεια, οπότε πρέπει να απομακρυνθούν. Παράλληλα, η επιφάνεια θα πρέπει να αποκτήσει ομοιόμορφη μικρο-τραχύτητα, ώστε η επικάλυψη να αναπτύξει σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς με το υπόστρωμα σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία (σημεία αγκύρωσης).

Ένα από τα μυστικά της τεχνολογίας της BFP hellas (αποτέλεσμα κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας) βρίσκεται στη σωστή προετοιμασία και ενεργοποίηση της επιφάνειας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους της μεγάλης αντοχής στο χρόνο που εμφανίζει η επικάλυψη: Οι αναπτυσσόμενοι ομοιοπολικοί δεσμοί είναι τουλάχιστον 12 φορές μεγαλύτερης ισχύος σε σχέση με τους δεσμούς (συνήθως υδρογόνου) που απαντούν στα συνήθη προϊόντα αδιαβροχοποίησης.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

12.  Είναι ο όρος «αδιαβροχοποίηση» κατάλληλος για να υποδηλώσει την ικανότητα μιας επιφάνειας στην απομάκρυνση του νερού;

Απάντηση: Όχι και συνήθως χρησιμοποιείται λαθεμένα. Η αδιαβροχοποίηση συνδέεται με το φαινόμενο της διαβροχής ενός στερεού από ένα υγρό-όχι απαραίτητα το νερό. Αντίθετα η απομάκρυνση του νερού υποδηλώνεται σωστά με τον όρο «υδατο-απώθηση» ή «υδροφοβικότητα». Στα αγγλικά, ο αντίστοιχος όρος της αδιαβροχοποίησης ‘water-proofing’ είναι σωστός, διότι αναφέρεται στο νερό.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

13.  Γιατί ένα υδρόφοβο υλικό πρέπει να διαπνέει;

Απάντηση: Ένα υδρόφοβο υλικό εξ’ ορισμού είναι υδατο-απωθητικό. Ένα σωστά σχεδιασμένο υλικό πρέπει να εμποδίζει τη συμπυκνωμένη υγρασία από το να διαπερνά την υδρόφοβη επιφάνεια (π.χ. ώστε να μην εισέρχεται στο εσωτερικό ενός σπιτιού), ενώ από την άλλη θα πρέπει να αφήνει τους υδρατμούς να διαφεύγουν. Τεχνικά, αυτό είναι δυνατό, διότι τα μόρια του νερού στην αέρια φάση είναι μικρότερα από ότι στην υγρή φάση, με αποτέλεσμα να μπορούν να διαφύγουν μέσα από τους μικρο-πόρους του υλικού. Έτσι, η είσοδος της περιβαλλοντικής υγρασίας στο εσωτερικό ενός χώρου διαμέσου του υδρόφοβου υλικού καθυστερεί, ενώ η έξοδος της υγρασίας από το εσωτερικό προς τον περιβάλλοντα χώρο επιταχύνεται.

Τα προϊόντα της BFP hellas ΔΕΝ είναι σφραγιστικά (sealants) και δεν κλείνουν τους πόρους της επιφάνειας. BFP hellas παράγει προϊόντα διαπνέοντα, τα οποία επιπλέον, επιτυγχάνουν άριστη κάλυψη ακμών (step coverage), ακολουθώντας το τοπογραφικό ανάγλυφο της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζονται, εξασφαλίζοντας έτσι ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης. 

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

14.  Πρέπει η επικάλυψη να έχει πορώδες;

Απάντηση: Ναι. Νανο-πορώδες ώστε να μην επηρεάζεται η υδροφοβικότητα και παράλληλα, να εξασφαλίζεται η διαπνοή. 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

15.   Είναι όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν το πρόθεμα «νάνο» προϊόντα νανοτεχνολογίας;

Απάντηση: Όχι. Δυστυχώς πολλοί εμπορεύονται προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με τη νανο-τεχνολογία, αν και χρησιμοποιούν κατά κόρον τον όρο. Τα προϊόντα αυτά εμφανίζουν αρχικά έντονα το φαινόμενο της υδατο-απώθησης, η διάρκειά τους όμως είναι μικρή. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, είναι και τοξικά.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

16. Ποια είναι τα βασικά σημεία υπεροχής της BFPhellas και των προϊόντων της;

Απάντηση: Η BFP hellas είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2013. Στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της BFP hellas υπεύθυνοι είναι υψηλά καταρτισμένοι επιστήμονες με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες. Το βασικό σημείο υπεροχής των προϊόντων της BFP hellas είναι η τεχνολογία τους, όπως αυτή αποτυπώνεται σε μια σειρά από διεθνή και ελληνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προϊόντων εύκολου καθαρισμού της εταιρείας είναι ότι αποτελούν προϊόντα αυθεντικής νανο-τεχνολογίας και μάλιστα 2ης γενιάς, με υψηλή αντοχή στο χρόνο και άριστη σχέση τιμής/αξίας. Η φιλοσοφία των περισσότερων προϊόντων της εταιρείας βασίζεται στο δίπτυχο αποκατάσταση/προστασία σε δύο ή τρία διακριτά στάδια. Η προστατευτική επικάλυψη αποτελεί πάντα το τελευταίο στάδιο.

Τα προϊόντα της BFP hellas είναι πιστοποιημένα από μια σειρά από ελληνικούς και διεθνείς φορείς και έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με γνώμονα τη φιλικότητά τους για το περιβάλλον.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

17. Ποιες οι διαφορές μεταξύ των απλών εκδόσεων και των εκδόσεων [PRO];

Απάντηση: Οι εκδόσεις [PRO] απευθύνονται σε επαγγελματίες και συνήθως, έχουν διαφορετική σύνθεση.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

18. Γιατί πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στο υλικό που εφαρμόζεται σε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ;

Απάντηση: Η απόδοση των φωτοβολταϊκών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απρόσκοπτη μετάδοση της ακτινοβολίας διαμέσου του πάνελ. Συχνά, το ίδιο το πάνελ έχει ένα συγκεκριμένο ανάγλυφο, το οποίο πρέπει να διατηρείται, καθώς εξασφαλίζει μειωμένη ανακλαστικότητα. 

Πολλές επικαλύψεις εξασφαλίζουν μεν τον εύκολο καθαρισμό των πάνελ, αλλά βασίζονται σε πεπαλαιωμένες τεχνολογίες, οι οποίες «σφραγίζουν» την επιφάνεια. Στις περιπτώσεις αυτές, πέραν της μειωμένης αντοχής, (συνήθως απαιτείται εφαρμογή της επικάλυψης κάθε 6 μήνες), η ακτινοβολία είτε απορροφάται, είτε ανακλάται από το ίδιο το αυτο-καθαριζόμενο φιλμ. Έτσι, η όποια βελτίωση της απόδοσης του φωτοβολταϊκού, λόγω του αυτοκαθαρισμού των πάνελ, αντισταθμίζεται από τη μείωση της απόδοσης λόγω μειωμένης διάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας. Το αποτέλεσμα πολλές φορές είναι η απόδοση του φωτοβολταϊκού πάνελ να χειροτερεύει μετά την επικάλυψη.

Το SOLAR-SKIN είναι το μόνο αυτο-καθαριζόμενο φιλμ νανο-τεχνολογίας, που όχι μόνο ενισχύει την απόδοση του συστήματος, λόγω μείωσης των ανεπιθύμητων ανακλάσεων, αλλά παράλληλα διατηρεί το ανάγλυφο των πάνελ που έχει προβλεφθεί από τον κατασκευαστή, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διάδοση της ακτινοβολίας. Το SOLAR-SKIN διακρίνεται επίσης από μεγάλη αντοχή στο χρόνο (περίπου 5 χρόνια).

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

19.  Επηρεάζει η επικάλυψη τη διαφάνεια των τζαμιών και κεραμικών;

Απάντηση: Όχι. Το υλικό της επικάλυψης είναι ορατό μόνο με πολύ ισχυρά ηλεκτρονικά μικροσκόπια, λόγω του πολύ μικρού πάχους του. Είναι εντελώς αόρατο στο ανθρώπινο μάτι και συνεπώς δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση στην οπτική εμφάνιση, στη διαφάνεια ή στην αφή.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

20.  Ποια η διαφορά των NANO-SKIN, ΑUTO-SKIN, SOLAR-SKIN και MARINE-COAT; Μπορεί να εφαρμοστεί κάποιο από αυτά σε μια οποιαδήποτε γυάλινη επιφάνεια;

Απάντηση: Όχι. Τα NANO-SKINΑUTO-SKINSOLAR-SKIN και MARINE-COAT έχουν διαφορετικές ιδιότητες, καθώς έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το είδος του υποστρώματος και τον τύπο της έκθεσης.

Το MARINE-COAT, το οποίο έχει εφαρμογή σε τζάμια σκαφών, τα οποία έχουν υποστεί ειδική κατεργασία σκλήρυνσης έχει τις υψηλότερες απαιτήσεις, λόγω του έντονα διαβρωτικού θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το AUTO-SKIN είναι επίσης υψηλών απαιτήσεων, καθώς τα παρμπρίζ αποτελούνται από πολυ-στρωματικά φύλλα κρυστάλλων ασφαλείας και υπόκεινται σε μεγαλύτερη φθορά εκτριβής από ότι τα οικιακά τζάμια.

Στο SOLAR-SKIN ισχύει ότι και στο AUTO-SKINαφού επιπλέον ελήφθησαν υπ’ όψιν και οι παράγοντες, της απρόσκοπτης μετάδοσης της ηλιακής ακτινοβολίας και της διατήρησης του αρχικού αναγλύφου της επιφάνειας του πάνελ.

Τέλος, το NANO-SKIN έχει σχεδιαστεί για κοινές γυάλινες και κεραμικές επιφάνειες.

Καθένα από τα παραπάνω προϊόντα εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στη συνιστώμενη επιφάνεια.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

21.  Που έγκεινται οι υψηλότερες απαιτήσεις που έχουν τα τζάμια των αυτοκινήτων;

Απάντηση: Λόγω του γεγονότος ότι μεταξύ τζαμιού και υαλοκαθαριστήρων συγκεντρώνονται μικρές πέτρες και σωματίδια σκόνης που προκαλούν έντονη απόξεση, λόγω τριβής, κατά τη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων. Αν παρατηρήσει κανείς από κοντά ένα παρμπρίζ αυτοκινήτου, θα διαπιστώσει ίχνη από γρατζουνιές σε όλη την περιοχή πλησίον των υαλοκαθαριστήρων. Αλλά και από μόνοι τους οι υαλοκαθαριστήρες μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο τζάμι, αν δεν γίνει γρήγορα αντιληπτό το «φάγωμα» του μάκτρου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφ’ όσον φθαρεί το ίδιο το γυαλί, αναγκαστικά κάποια στιγμή θα φθαρεί και η επικάλυψη.

Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου η επικάλυψη να διατηρεί τις εύκολα καθαριζόμενες ιδιότητές της, η BFP hellas συνιστά, να εφαρμόζεται το AUTO-SKIN τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, κατά προτίμηση πριν από την έναρξη της χειμερινής σεζόν. 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

22.  Επιτρέπεται να εφαρμοστούν για δεύτερη φορά τα NANO-SKIN, ΑUTO-SKIN, SOLAR-SKIN και MARINE-COAT και πότε;

Απάντηση: Ναι. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή του 1ου σταδίου, καθώς αν δεν τριφτεί καλά η επιφάνεια με το αιώρημα, θα μείνουν υπολείμματα, με αποτέλεσμα η νέα επικάλυψη να μην αποκτήσει την ιδανική πρόσφυση με το υπόστρωμα. Στην πράξη, είμαστε σίγουροι ότι έχουν απομακρυνθεί όλες οι εστίες ρύπανσης, καθώς και οποιαδήποτε προϋπάρχουσα επικάλυψη, όταν, κατά την εφαρμογή του αιωρήματος, αυτό απλώνεται στην επιφάνεια ομοιόμορφα, χωρίς να σχηματίζονται ευδιάκριτα ίχνη σε μορφή κυψέλης.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

23. Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει η εφαρμογή να γίνει εκ νέου;

Απάντηση: Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, έχει καταστραφεί. 

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

24. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχει καταστραφεί η επικάλυψη;

Απάντηση: Εφαρμόζουμε ένα κοινό καθαριστικό στην επιφάνεια και ξεπλένουμε καλά. Αν κατά τη διαβροχή της επιφάνειας με λίγο νερό, οι σταγόνες φαίνεται να έχουν χάσει το σφαιρικό τους σχήμα ή το νερό απλώνεται σε αυτήν, το αντίστοιχο προϊόν πρέπει να εφαρμοστεί ξανά.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

25. Απομακρύνονται οι γρατζουνιές μετά την εφαρμογή του 1ου σταδίου της εφαρμογής (π.χ. του AUTO-SKIN [1]);

Απάντηση: Ναι, εφ’ όσον α) αυτές είναι επιφανειακές και β) υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός, π.χ. ένα τριβείο, ένας αλοιφαδόρος, κλπ. Σε κάποιες περιπτώσεις παρ’ όλα αυτά, η πλήρης απομάκρυνση των γρατζουνιών είναι αδύνατη και επιτυγχάνεται απλώς μια εξομάλυνση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το βέλτιστο αποτέλεσμα, η BFP hellas συνιστά τρίψιμο της επιφάνειας για αρκετή ώρα (π.χ. 30 λεπτά της ώρας), σε χαμηλές στροφές.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

26. Επαρκεί ένα απλό πέρασμα (μία εφαρμογή), ή όσο περισσότερο υλικό εφαρμοστεί στη ζητούμενη επιφάνεια τόσο το καλύτερο;

Απάντηση: Ένα πέρασμα αρκεί. Το δεύτερο στρώμα της επικάλυψης, λόγω της χημικής σύστασης του υλικού, δεν θα αποκτήσει πρόσφυση με το υποκείμενο, πρώτο στρώμα της επικάλυψης και θα μείνει πάνω σε αυτό ως περίσσεια υλικού. Η περίσσεια του υλικού γίνεται αντιληπτή με ένα λευκό θάμπωμα της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται το υλικό. Το θάμπωμα αυτό πρέπει να απομακρύνεται με ένα καθαρό πανί, αφού στην ουσία αποτελεί υλικό μη σταθερά προσδεδεμένο στο υπόστρωμα.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

27.  Ποια είναι η κατανάλωση του υλικού;

Απάντηση:

NANO-SKIN [ΗΟΜΕ]: 8-12 ml/m2.

NANO-SKIN [PRO]: 9-12 ml/m2.

AUTO-SKIN: 10-12 ml/m2.

AUTO-SKIN [PRO]: 10-12 ml/m2.

SOLAR-SKIN: 10-12 ml/m2.

MARINE-COAT: 10-12 ml/m2.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

28. Εφ’ όσον έχει εφαρμοστεί κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην επιφάνεια καθαριστικά;

Απάντηση: Ναι, οποιουδήποτε τύπου. Η επικάλυψη είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στα περισσότερα χημικά. Τα καθαριστικά μάλιστα βελτιώνουν την απόδοση του υλικού, καθώς περιέχουν τασιενεργές ουσίες, οι οποίες μπορεί να απομακρύνουν εκείνο το ποσοστό (περίπου 5%) των ρύπων που δεν απομακρύνονται εύκολα από την επικάλυψη με ένα βρεγμένο πανί. Με τον τρόπο ενισχύεται προσωρινά και η υδροφοβικότητα της επιφάνειας.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

29. Το νερό ξαφνικά δεν απωθείται, αλλά απλώνει στην επιφάνεια. Οι σταγόνες δεν έχουν σφαιρικό σχήμα καθώς κυλάνε στην επιφάνεια. Καταστράφηκε η επικάλυψη;

Απάντηση: Όχι, απλούστατα έχουν συσσωρευτεί ρύποι που παρεμβάλλονται μεταξύ του νερού και της επικάλυψης, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εκδήλωση της υδροφοβικότητας.

Καθαρίστε την επικάλυψη με ένα κοινό καθαριστικό. Η υδροφοβικότητα επανέρχεται αμέσως.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

30. Ενώ η επικάλυψη (3ο στάδιο) εφαρμόστηκε σωστά, οι σταγόνες του νερού που διαβρέχουν την επιφάνεια δεν έχουν σφαιρικό σχήμα. Τι συμβαίνει;

Απάντηση: Η επιφάνεια δεν είχε προετοιμαστεί ή καθαριστεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση η νανο-επικάλυψη δεν μπορεί να αναπτύξει δεσμό με το υπόστρωμα. Εφαρμόστε ξανά το υλικό ακολουθώντας με προσοχή τις οδηγίες χρήσης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά το 1ο στάδιο.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

31. Για κάποιο λόγο, η επικάλυψη πρέπει να απομακρυνθεί. Υπάρχει τρόπος και ποιος;

Απάντηση: Η επικάλυψη μπορεί να απομακρυνθεί με το υδατικό αιώρημα του 1ου σταδίου. Ανάλογα με το προϊόν και το υπόστρωμα για το οποίο προορίζεται, το αιώρημα είναι σχεδιασμένο για να απομακρύνει οποιοδήποτε υπόλειμμα από την επιφάνεια πριν την εφαρμογή της επικάλυψης, οπότε, αν χρειαστεί, μπορεί να απομακρύνει και την ίδια την επικάλυψη. Αυτός είναι και ο μοναδικός σίγουρος τρόπος απομάκρυνσης της επικάλυψης χωρίς να προκληθεί φθορά στο υπόστρωμα.

 

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις

 

32. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων NANO-SKIN, AUTO-SKIN, SOLAR-SKIN, MARINE-COAT;

Απάντηση: 

  • Νανοτεχνολογία 2ης γενιάς
  • Υπερ-υδροφοβικότητα
  • Φιλικότητα για το χρήστη και το περιβάλλον
  • Ανθεκτικότητα σε θερμοκρασίες άνω των 400 oC
  • Πάχος επικάλυψης της τάξεως των 80 nm
  • Διαπνοή
  • Σταθερότητα στη UV ακτινοβολία
  • Ανθεκτικότητα σε φθορά εκτριβής
  • Ανθεκτικότητα σε καθαριστικά
  • Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής

Επιστροφή στη λίστα με τις ερωτήσεις